مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ148مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی ، کوچه شهید پسته ای، کوچه مهر ،
به قیمت کارشناسی 130,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000424

خانه ای  به متراژ204مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر ، بیسمت امام حسن عسگری، کوچه مسجد حمام،
به قیمت کارشناسی 175,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000421

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر ، بین فلکه اول و دوم کوچه دکتر طباطبا ئی ،
به قیمت کارشناسی 190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000408

خانه ای  به متراژ121مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان
به قیمت کارشناسی 197,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000405

خانه ای  به متراژ103مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر . خیابان امیر کبیر . شرقی
به قیمت کارشناسی 130,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000395

خانه ای  به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاسداران،کوچه پنجاه
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000300

خانه ای  به متراژ126مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،کوچه مخابرات،کوچه هفتم جمهوری،
به قیمت کارشناسی 170,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000286

خانه ای  به متراژ66مترواقع در يزد-يزد-شهرک اسکان ،20متری اسکان
به قیمت کارشناسی 170,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250029

خانه ای  به متراژ126مترواقع در يزد-يزد-امام شهر،فلکه آرمان،
به قیمت کارشناسی 120,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000155

خانه ای  به متراژ62مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان فروغ کوچه 25
به قیمت کارشناسی 175,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000167

خانه ای  به متراژ450مترواقع در يزد-يزد-اکرم آباد،خیابان ولیعصر،کوچه 5
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000169

خانه ای  به متراژ240مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی،کوچه بانک قوامین،انتهای کوچه ....
به قیمت کارشناسی 110,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000166

خانه ای  به متراژ105مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،20متری قائم مقام فراهانی،بن بست15،....
به قیمت کارشناسی 157,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000165

خانه ای  به متراژ153/60مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر-بین فلکه اول و دوم- کوچه مخابرات
به قیمت کارشناسی 140,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000148

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوار ازادگان ازادگان 72 فرعی اول سمت راست
به قیمت کارشناسی 185,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000144

خانه ای  به متراژ196مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر- خیابان مسجد بتول
به قیمت کارشناسی 190,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000135

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل، خیرآباد ، بلوار جوکار
به قیمت کارشناسی 200,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200022

خانه ای  به متراژ181مترواقع در يزد-يزد-بلوار نواب صفوی کوچه اسلامی
به قیمت کارشناسی 140,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200096

خانه ای نیمه ساز به متراژ84مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای کوچه مصالح فروشی
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200093

خانه ای  به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-میدان ابوالفضل کوچه شماره2
به قیمت کارشناسی 180,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200090

خانه ای نیمه ساز به متراژ140مترواقع در يزد-يزد-بلوار فرودگاه، ....
به قیمت کارشناسی 160,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200065

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار 17 شهریور، چهارراه جهانفر، بلوار رسالت، .....
به قیمت کارشناسی 180,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200079