مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

خانه ای  به متراژ138/5مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ، خیابان آذریزدی ،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000436

خانه ای  به متراژ112مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ، کوچه پشت هوا شناسی ،
به قیمت کارشناسی 215,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000426

خانه ای  به متراژ250مترمترواقع در يزد-يزد-میدان مارکار ، خیابان دهم فروردین ،کوچه حسین آ باد ،
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000410

خانه ای  به متراژ306 مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب، خیابان تبلیغات اسلامی ،
به قیمت کارشناسی 275,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000401

خانه ای  به متراژ102مترواقع در يزد-يزد-بلوار نواب صفوی ، کوچه قدس ،
به قیمت کارشناسی 225,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000387

خانه ای  به متراژ225مترواقع در يزد-يزد-حسین آباد ریسمانی، خیابان ولایت ، کوچه ولایت پنج ،
به قیمت کارشناسی 257,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000382

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان خلیل حسن بیگی ، روبه روی چاه آب ،
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000365

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-بلوار 17 شهریور ، درمانگاه امیر ،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000349

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-ایرانشهر، کوچه مسجد رضا ،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000346

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار مدرس ، خیابان امام رضا ،
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000347

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-میدان امام ،پشت معاینه فنی،
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000340

خانه ای  به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-بلوار پاکنژاد، پشت هتل بهار،
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000332

خانه ای  به متراژ400مترواقع در يزد-تفت-تفت ،روستائی سانیج مسجد جامع
به قیمت کارشناسی 275,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000322

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-بلوار دشتی،چهارراه امیرالمومنین،بلوار احمد دشتی
به قیمت کارشناسی 270,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000313

خانه ای  به متراژ150مترواقع در يزد-يزد-خیابان کاشانی،کوچه ویلا،
به قیمت کارشناسی 294,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000305

خانه ای  به متراژ106مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،کوچه 20
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000306

خانه ای  به متراژ136مترواقع در يزد-يزد-میدان باهنر،کوچه صنایع دستی،
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000309

خانه ای  به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-امام شهر،بلوار کارگر،خیابان کیا،
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000288

خانه ای  به متراژ226مترواقع در يزد-يزد-آزاد شهر،20متری حسن عسگری
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000265

خانه ای  به متراژ118مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه26
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000186

خانه ای  به متراژ112مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان طلوع
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200085

خانه ای  به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-چاه شهردار،حسین آباد ریسمانی
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200087

خانه ای  به متراژ192مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی،کوچه شهید دایی
به قیمت کارشناسی 227,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200084

خانه ای  به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر،فلکه دوم،20متری فردوس،
به قیمت کارشناسی 290,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200083

خانه ای  به متراژ233مترواقع در يزد-يزد-خیابان ایمان،نرسیده به چهارراه باقریه
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200059

خانه ای  به متراژ241مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان ،کوچه 27
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000251

خانه ای  به متراژ102مترواقع در يزد-يزد-آذر یزدی ،کوچه 10
به قیمت کارشناسی 275,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000247

خانه ای  به متراژ148مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب ،بلوار مشیر
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000244

خانه ای  به متراژ80مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای، خامنه ای40
به قیمت کارشناسی 213,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000230

خانه ای  به متراژ122مترواقع در يزد-يزد-قاسم آباد،خیابان افق
به قیمت کارشناسی 210,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000226

خانه ای  به متراژ110مترواقع در يزد-يزد-بلواررسالت
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000211

خانه ای  به متراژ100مترواقع در يزد-يزد-آزادشهر، پشت پارک فلکه دوم، خیابان فداییان اسلام، کوچه علی زارعیان
به قیمت کارشناسی 234,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000205

خانه ای نیمه ساز به متراژ200مترواقع در يزد-يزد-بلوارمدرس، میدان آبنما، تقاطع ولایت شرقی
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000204

خانه ای  به متراژ117مترواقع در يزد-يزد-کوچه سنگ بری فتوحی، کوچه 9قائم
به قیمت کارشناسی 260,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000202

خانه ای  به متراژ570مترواقع در يزد-صدوق-سرچشمه زارچ،بلوار شهید صدوقی،کوچه شهید دانایی
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000199

خانه ای  به متراژ111مترواقع در يزد-يزد-بلوار طالقانی،کوچه گلچین
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000200

خانه ای  به متراژ132مترواقع در يزد-يزد-خیابان انقلاب، کوچه کسنویه، اتنهای کوچه سمت راست،
به قیمت کارشناسی 275,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000197

خانه ای  به متراژ168مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی،کوچه مسجد اولیا،بعد از عکاسی نجمه....
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000187

خانه ای  به متراژ117مترواقع در يزد-يزد-بلوارعلامه جعفری،خیابان گلدشت،
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000158

خانه ای  به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-بلوار آزادگان،کوچه15
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000178

خانه ای  به متراژ90مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر،جنب مدرسه بهرام ایزدی،،،،،،
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000170

خانه ای  به متراژ130مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای خیابان توحید اولین بریدگی سمت چپ
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000146

خانه ای  به متراژ266مترواقع در يزد-يزد-سیدگل سرخ ، بلوار شهید مدنی، ......
به قیمت کارشناسی 240,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200077

خانه ای  به متراژ380مترواقع در يزد-يزد-خیابان امام- کوچه پاکنژ اد
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000125

خانه ای  به متراژ120مترواقع در يزد-يزد-بلوار نواب صفوی
به قیمت کارشناسی 230,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000124

خانه ای  به متراژ238مترواقع در يزد-يزد-حسن آباد مشیر کوچه مسجد گل کار
به قیمت کارشناسی 220,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200069

خانه ای  به متراژ133مترواقع در يزد-يزد-بلوار مدرس خیابان ظفر
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:200073

خانه ای  به متراژ84مترواقع در يزد-يزد-سه راه آزادشهر- کوچه شماره17
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000119

خانه ای  به متراژ155مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذریزدی کوچه34
به قیمت کارشناسی 300,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:2000108

خانه ای  به متراژ75مترواقع در يزد-يزد-انتهای آذریزدی به سمت همافر
به قیمت کارشناسی 280,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250013

خانه ای  به متراژ93مترواقع در يزد-يزد-نعیم آباد، .....
به قیمت کارشناسی 250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:250004