مشاورین املاک یاوری | yavari,yavari8400,8400,yavari real estate,house,melk,amlak,house yavari,zamin,ground,rahn,Mortgages,home,Rent,amlak yavari 8400,amlak yavari,املاک یاوری,مشاورین املاک ,یاوری,مشاورین املاک یاوری8400,ملک ,املاک یاوری,خانه ,خرید خانه دریزد,خرید زمین در یزد,خرید ملک در یزد,خرید مسکن در یزد,فروش خانه در یزد,سپردن ملک,رهن واجاره در یزد,اجاره مبله در یزد,خانه مبله در یزد,فروش زمین در یزد,اجاره خانه,فروش خانه در یزد,سپردن زمین در یزد,زمین,مالک,یاوری84,مشاورین,منزل,منزل فروشی,املاک برتر,مالک,ملوک,قیمت خانه,رهن واجاره

  • با توجه به نوسانات چند ماه اخیر شاید بعضی از ملکها تغییر قیمت داشته باشد .

جستجو با شناسه

نوع ملک
شناسه ملک

آمارسایت

زمینی به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید بهشتی ، پشت بنیاد شهید ،
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000145

زمینی به متراژ164مترواقع در يزد-يزد-خیابان مطهری، به طرف سید صحرا ، مقابل آب منطقه
به قیمت کارشناسی 600,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000143

زمینی به متراژ850مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای 20 متری نیلوفر
به قیمت کارشناسی 1,275,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100049

زمینی به متراژ440مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری،کوچه آپارتمانهای مریم،
به قیمت کارشناسی 440,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000117

زمینی به متراژ295مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهن ،خیابان آذریزدی،
به قیمت کارشناسی 590,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000116

زمینی به متراژ230مترواقع در يزد-يزد-صفائیه،زمینهای 230هکتاری دانشگاه یزد
به قیمت کارشناسی 460,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:1000108

زمینی به متراژ334مترواقع در يزد-يزد-بلوارشهید بهشتی،کوچه بنیاد شهید
به قیمت کارشناسی 600,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100094

زمینی به متراژ210مترواقع در يزد-يزد-خیابان آذر یزدی ،کوچه 23 مهتاب
به قیمت کارشناسی 525,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100086

زمینی به متراژ355مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی ،کوچه نخل
به قیمت کارشناسی 530,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100066

زمینی به متراژ250مترواقع در يزد-يزد-بلوار شهید بهشتی ،جنب بنیاد شهید ،کوچه شهید رجایی
به قیمت کارشناسی 420,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100078

زمینی به متراژ251مترواقع در يزد-يزد-بلوار منتظر قائم
به قیمت کارشناسی 544,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100072

زمینی به متراژ900مترواقع در يزد-يزد-خیابان رجائی ،کوچه مسجدالرضا
به قیمت کارشناسی 1,000,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100065

زمینی به متراژ470مترواقع در يزد-يزد-بلوار صدوقی،کوچه شماره9
به قیمت کارشناسی 630,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100057

زمینی به متراژ1750مترواقع در يزد-يزد-جاده تفت، زمین های کوثر
به قیمت کارشناسی 600,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100061

زمینی به متراژ300مترواقع در يزد-يزد-بلوار خامنه ای،از طرف میدان دانش آموز به طرف امام علی ،کوچه عرش
به قیمت کارشناسی 430,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100050

زمینی به متراژ1300مترواقع در يزد-يزد-بلوار جمهوری- بعد از سیدجعفر
به قیمت کارشناسی 1,530,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100024

زمینی به متراژ835مترواقع در يزد-يزد-میدان امام علی، بلوارخامنه ای
به قیمت کارشناسی 1,250,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100002

زمینی به متراژ321مترواقع در يزد-يزد-بلوار باهنر ،.........
به قیمت کارشناسی 560,000,000تومان به فروش می رسد

مشاهده جزییات
نام مالک:املاک یاوری

کدملک:100005